Sığınma evlerinde çocukların yeri

Sığınma evlerinde çocukların korunması

kindarm


Sığınma evlerimizde ikamet eden kadınların çocukları da sıklıkla şiddete maruz kalmış ya da şiddetten zarar görmüş çocuklardır. Çocuklar tehdit edilmiş, dövülmüş, kötü muamele görmüş, taciz edilmiş, ya da anne veya kardeşlerine karşı şiddete, saldırıya tanıklık etmiştir. Bu sebeple, sığınma evlerindeki çocuklar hem şiddet tanığı hem de şiddet mağduru olarak görülmektedir.

Çoğu durumda anneler şiddet uygulayan eşlerini çocuklarıyla birlikte terk ederler. Özellikle çocuklara karşı şiddet olduğu zaman anneler ayrılma kararını net bir şekilde uygularlar.

Son yıllarda çocukların aile içi şiddet mağduru olarak kabul edilmesine özen gösterilmektedir. Aile içi şiddet durumunda çocuk en zayıf pozisyonda bulunur.  Çocuk, şiddet durumunu nadiren de olsa kendi iradesiyle terk edebilir, böylece korunmaya muhtaç ve bağımlı hale gelir.


Ocak 2014’ten beri ZUFF’ta sadece çocukların yanında yer alan ayrı bir danışman çalışmaktadır. Bu destek vasıtasıyla çocukların şiddet tecrübeleriyle baş etmelerine yardımcı olmak ve sürece uygun bir şekilde eşlik etmek mümkün olmaktadır. Çocuklarla travma pedagojisi ve oyun terapisi çerçevelerinde sistematik olarak çalışılmaktadır.

Çocukların, aile içi şiddetin getirdiği yükle başa çıkabilmeleri için kendilerine özel koruma alanlarına ihtiyaçları vardır. Prensip olarak, çocuklar sabırlı profesyonellerin yardımıyla deneyimlerinin üstesinden gelebilirler. Böylece çocukların gelecekte şiddet döngülerini kırmaları için bir şans yaratılmış olur.

Çocuklarla çalışan danışmanımız aynı zamanda annelerin problemleriyle de ilgilenmektedir; Danışma ve refakat için müsaittir. Sığınma evlerimizde çocuk ve anne en başından itibaren birlik olarak görünür ve korunur. Tüm eylem ve prosedürlere, çocuk ve anne arasındaki hayati bağı güçlendirmek üzere anne ile birlikte karar verilir.

Anne ve çocuğu böyle güncel, profesyonel ve yetkin bir şekilde korumak, hızlı bir dengelenme ile sonuçlanmaktadır. Çocukta, aile içi şiddete karşı kendini korumak için ortaya çıkan bir çok tipik davranış biçimi ve strateji, bu yöntemle önlenebilir hale getirebilinir.