Şiddet

Aile İçi Şiddet

Kadına yönelik şiddet, şiddet mağduru kadınların bireysel ya da kişiye özel bir problemi değil, toplumsal bir haksızlıktır.
Kadına yönelik şiddet, kadınlar üzerinde güç ve kontrol sağlama isteği, aynı zamanda toplumsal yapıların bu şiddeti meşru kılması sebebiyle gerçekleşir. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki:

Kadın ve çocuklara yönelik aile iç şiddet

  • en az görünür,
  • en çok azımsanan,
  • en yaygın şiddet türüdür.

Kadına yönelik şiddet farklı biçimlerde olabilir.

Toplumsal ayrımcılıktan kurtulmak, ancak şiddetle yüzleşmek ve farklı düzeylerde bilinçlenmekle mümkündür.

Erkeklerin, kendi şiddet eğilimleriyle başa çıkmakları, sorumluluk almaları ve kendilerini erkek şiddeti karşısında aktif olarak konumlandırmaları gereklidir.

Kadınlar, hayır demeyi öğrenmeli, sınırlarını çizmeli, karşı koymalı ve birbirleriyle dayanışmalıdır.

Kadına yönelik şiddetin politik olarak defedilmesi önemlidir. Şiddeti önleme yasasının uygulanması ve şiddet mağduru kadınların etkin olarak korumasını sağlayacak daha çok yasanın yürürlüğe geçmesi için çaba harcanmalıdır.

Kadın ve çocukları koruma için yeni ve hali hazırda var olan kooperasyon ve müdahale modellerinin içeriksel ve finansal olarak kapsamlı bir desteğe ihtiyaçları vardır.