Yanımda ne getirmeliyim?

Sığınma evine geldiğinde yanında bulunması iyi olacak önemli ve resmi belgeler aşağıdaki gibidir:


 •  Pasaport ya da Kimlik Belgesi
 • Doğum Belgesi (kendinin ve çocukların)

Mümkünse aşağıdaki belgeleri de yanında getir:

 • Çocuk Parası Numarası
 • Sağlık Sigortası Kartı
 • Maaş Vergisi Kartı
 • Sosyal Sigorta Kartı
 • Çalışma Kontratı ya da Emeklilik Belgesi
 • Evlilik Cüzdanı
 • Jobcenter’a ya da Sozialamt’a ilişkin Belgeler
 • Oturma Izni ya da Vize
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Banka Hesap Cüzdanı

ZUFF’a geldiğinde aşağıdaki soruları da yanıtlaman gerekecek:

 • Kaldığın evden kişisel belgeleri almak için Polis koruması gerekiyor mu?
 • Çocuklarla ilgili uygulanması gereken resmi kararlar var mı? (Örneğin: Velayet, Çocuğu Görme Hakkı)
 • Çocuklar hangi okula ya da hangi Kindergarten’a gidiyor / gitmeli?